آموزش حسابداری در شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور

شرکتهای پیمانکاری برای پروژه های در دست اجرا، نیاز به متخصصان مالی با تجربه و مسلط به این نوع حسابداری با توانایی تجزیه و تحلیل قوی دارند. در این بسته آموزشی بی نظیر، حسابداری شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور را با توجه به استانداردهای حسابداری ایران آموزش خواهید دید.

 

* قانون مناقصات

* اصول و مفاهیم پیمان 

* قوانین مربوط به شرکتهای پیمانکاری

* استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9، حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت

دامنه‌ کاربرد، تعاریف‌، تجزیه‌ و ترکیب‌ پیمانها، درآمد پیمان‌، مخارج‌ پیمان‌، شناخت‌ درآمد و هزینه‌های‌ پیمان‌ ، سایر ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ شناخت‌ اقلام‌ مرتبط‌ با پیمان‌ بلندمدت،‌ تغییر در برآوردها، افشا در ترازنامه‌، ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ انعکاس‌ مبلغ‌ قابل‌ بازیافت‌ پیمانها، افشا در صورت‌ سود و زیان‌، افشای‌ رویه‌های‌ حسابداری، تاریخ‌ اجرا، مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری

* استاندارد حسابداری شماره 29، فعالیتهای ساخت املاک

دامنه کاربرد، تعاریف، ماهیت فعالیتهای ساخت املاک، زمینهای نگهداری شده برای ساخت املاک، مخارج ساخت املاک، درآمد و هزینه‌های ساخت املاک، تغییر در برآوردها، فسخ معامله فروش، مشوقهای فروش، واحدهای ساختمانی تکمیل شده فروش نرفته، افشا، تاریخ اجرا، مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری

* تضاد بین استانداردها و قوانین در شرکتهای پیمانکاری

* روش شناسائی درآمد به روش درصد پیشرفت کار و کار تکمیل شده

* حسابداری پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کار و کار تکمیل شده ( دفاتر پیمانکار )

* حسابداری پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کار و کار تکمیل شده ( دفاتر کارفرما )

* مباحث مربوط به شناسایی سود در شرکت های پیمانکاری

* صورت وضعیت، صورت کارکرد، صورت تعدیل، پیمــان مدیریت، قرارداد مقطوع، کسورات قانونی

 

مدرس: دکتر ساسان مهرانی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

با زمینه های تخصصی و تحقیقاتی حسابداری و حسابرسی، فارغ التحصیل دکترای حسابداری از دانشگاه تهران، عضو سابق کمیته کارشناسی تدوین استانداردهای حسابداری ایران، عضو انجمن علمی حسابداری ایران و عضو جامعه حسابداران رسمی، مشاور معاونت مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضو کمیته تخصصی گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس و مولف چندین عنوان کتاب و مقاله تا مقطع دکتری و ...

 

 

قیمت : 142 هزار تومان

شماره کارت بانک ملت: 6104337857186553

بنام آقای رضا مرآتی شیرازی

منبع:آموزش حسابداری