نرم افزار حسابداری اسپاد

  

 
تلفن مشاوره و فروش : 5 - 88911674
 
شرکت طراحان نرم افزار اسپاد عضو گروه شرکتهای طرفه نگار و با هدف ارائه نرم افزارهای تخصصی و حرفه ای مالی در سال 1390 تاسیس گردید. اسپاد در حال حاضر با هزاران نسخه نزد شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی، یکی از پر نفوذترین نرم افزارها در زمینه فناوری اطلاعات می باشد.
در موسسات و شرکت های مختلف، کنترل گردش وجوه در زمان حال و آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیستم نرم افزاری حسابداری اسپاد امکان تحلیل و آنالیز اطلاعات مالی را برای کاربران و حسابداران برآورده ساخته است. این نرم افزار دارای قابلیت هایی چون تراز آزمایشی ده ستونی است که برای اولین بار در ایران در قالب یک سیستم حسابداری ارائه گردیده است.
 
 

امکانات و قابلیت ها :

 • ارائه سرفصل های استاندارد حسابداری به تفکیک شرکت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی
 • امکان ورود لیستی سرفصل های حسابداری
 • امکان ورود اسناد حسابداری از طریق فایل اکسل
 • تعریف گروه های حساب به تفکیک ترازنامه ای، سود و زیانی و انتظامی
 • تعریف سرفصل حساب در سطوح گروه، کل، معین و 4 سطح تفصیلی
 • تعریف سرفصل حساب معین به صورت چند سطحی
 • تعریف سرفصل تفصیلی از نوع شناور، یکتا، آزاد
 • تعریف عنوان دوم در همه سرفصل ها و استفاده از آن در گزارشات
 • انتخاب ماهیت حساب از نوع بدهکار پایان دوره، بدهکار طی دوره، همواره بدهکار، بستانکار پایان دوره، بستانکار طی دوره، همواره بستانکار و بدون ماهیت برای سرفصل های کل و معین
 • تعریف مرکز هزینه چند سطحی و قابلیت تخصیص آن به سرفصل های حساب کل، معین و تفصیلی
 • امکان تخصیص نوع سرفصل های کل، معین و تفصیلی به منظور استفاده آنها در گزارشات تراز نامه و سود و زیان

 

تعریف بی نهایت نوع سند حسابداری به منظور دسته بندی اسناد و استفاده از آنها در گزارشات

 • ثبت شماره دستی سند به منظور کنترل و مطابقت با دفاتر عطف سند یا سطر سند به اسناد دیگر
 • اختصاص مرکز هزینه به سطر سند
 • ثبت مقدار و نوع ارز در هر سطر
 • ادغام اسناد به صورت یک سند روزانه، هفتگی و ماهیانه
 • تجمیع سطرهای سند و نیز برگشت از تجمیع
 • ساخت سند معکوس و مشابه از یک سند
 • کنترل مبالغ منفی در ستونهای بدهکار و بستانکار و انتقال آن به سطر مخالف
 • امکان مرتب کردن سطرهای سند به ترتیب ورود یا به ترتیب بدهکار و بستانکار
 • جابجایی اسناد به دو روش drag & drop و شماره صدور سند به تاریخ گذشته و آینده با قابلیت مرتب سازی اسناد
 • بستن حسابهای موقت به صورت دلخواه با یک یا چند سرفصل حساب
 • انتقال حساب ها به دوره مالی بعد
 
گزارشات :
 • گزارش مانده از حسابهای کل و معین
 • گزارش دفاتر کل، معین و تفصیلی
 • تراز آزمایشی 2، 4، 6 و 8 ستونی با قابلیت محدود سازی کامل
 • تراز آزمایشی 10 ستونی (برای اولین بار در ایران)
 • ترازنامه به شکل T و گزارش سود و زیان
 • قابلیت گزارش سازی برای ترازنامه و سود و زیان
 • مرور حسابها بطور درختی با قابلیت نمایش اسناد مرتبط و خروجی Excel
 • امکان تهیه خروجی از گزارش ها به صورت جداول Excel، فایلهای PDF، Html،Word و...
 • قابلیت ارسال گزارش با نامه الکترونیکی
 • گزارش خلاصه اسناد و دفتر کل ماهیانه
 • منبع:آموزش حسابداری